میلیاردها نفر از مردم در سراسر جهان که قرار است در مستند برای جلوگیری از گسترش این کوروناویروس. اروپا شد کانون این بیماری همه گیر پس از چین در حال حاضر دست و پنجه نرم با سخت اجتماعی فاصله اقدامات و اثرات اقتصادی خود را از ماه مارس. CNBC Timothyna دانکن گزارش زندگی تحت مستند و آنچه که می تواند در آینده به عنوان دولت نگاه به استراحت اقدامات است.

07:37

سه شنبه, آوریل 30 سال 20201:56 AM EST

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net