آنچه در آینده برای اروپا coronavirus مستند

میلیاردها نفر از مردم در سراسر جهان که قرار است در مستند برای جلوگیری از گسترش این کوروناویروس. اروپا شد کانون این بیماری همه گیر پس از چین در حال حاضر دست و پنجه نرم با سخت اجتماعی فاصله اقدامات و اثرات اقتصادی خود را از ماه مارس. CNBC Timothyna دانکن گزارش زندگی تحت مستند و آنچه که می تواند در آینده به عنوان دولت نگاه به استراحت اقدامات است.

07:37

سه شنبه, آوریل 30 سال 20201:56 AM EST

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>