کتاب زبان انگلیسی سال چهارم دبیرستان tagged posts

کتاب زبان اصلی

هلن اولینیا نویسنده و مترجم متولد اصفهان کتاب زبان اصلی در سال 1943 است. از جمله آثار وی می توان کتابهای ترجمه شده مانند “شعر” (ارسطو) ، “تراژدی چیست؟” (کلیفورد لیچ) و احمقان زمان: سفری در تراژدی های شکسپیر (Northrop Fry). اولیانیا پس از تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در ایالات متحده در آغاز انقلاب فرهنگی به ایران بازگشت و بیش از 40 سال در ترجمه و تدریس انگلیسی کار کرد. وی ده ها کتاب و مقاله ترجمه و تألیف کرده است...

Read More