دانلود کتاب دانشگاهی کانال tagged posts

دانلود کتاب دانشگاهی

نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان با مشارکت 30 ناشر از ایران در مزار شریف افغانستان و دانلود کتاب دانشگاهی با حضور مقامات ایران و افغانستان افتتاح شد.
نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان در مزار شریف افتتاح شد
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، آئین افتتاح نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان با حضور 30 ناشر ایرانی و 11 ناشر افغانستانی با شعار «امید، شاید در صفحه بعدی باشد، کتاب را نبندیم…» با حضور محمد‌فرهاد عظيمی، والی ولايت بلخ، دانلود کتاب دانشگاهی سركنسول جمهوری اسلامی ايران در مزار شريف، رئيس دانشگاه بلخ، رئيس اطلاعات و فرهنگ بلخ در ورزشگاه امام‌خمینی(ره) در مزار شریف برگزار شد...

Read More