خرید کتاب اورجینال پزشکی tagged posts

خرید کتاب اورجینال پزشکی

بیشتر مسافران ما قاری یا دانشجو هستند و خرید کتاب اورجینال پزشکی سعی می کنیم کتاب هایی را به مسافران ارائه دهیم که بتوانند از نظر جسمی آنها را بخوانند تا به مقصد برسند. در کنار این برنامه ، شبکه های iptv و wifav را فعال کرده ایم و امیدواریم که آنها حتی بتوانند از طریق شبکه ها و تلفن های مجازی خود کتاب های PDF یا کتاب های صوتی را دریافت کنند یا از مانیتورهایی که در محفظه ها نصب کرده ایم استفاده کنند.

مدیر کل روابط عمومی و روابط بین الملل شرکت راه آهن رجا با اشاره به خرید کتاب اورجینال پزشکی ا...

Read More