دادگاه عالی می گوید منهتن دا می توانید مغلوب ساختن پیشی جستن سوابق مالیاتی اما رد پیشنهاد توسط آمریکا

روز پنج شنبه دادگاه عالی تحویل داده تقسیم نظرات در دو مورد که آیا رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن می توانید خود را سپر سوابق مالیاتی از محققان توزیع یک پیروزی به دادستان منطقه منهتن اما رد تلاش های آمریکا.

هر دو نفر تصمیم 7-2 با قاضی جان رابرتز نوشتن دادگاه نظرات پیوست و در اکثریت قضات اموزش Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor النا کاگان برت Kavanaugh و نیل Gorsuch. قضات کلارنس توماس و ساموئل Alito عقیده داشت در هر دو مورد.

هر دو مورد منوط به بررسی بیشتر توسط دادگاه های پایین. قضات را رد کرد رئیس جمهور ادعا می کند که او مصون از دولت جنایی احضاریه در نیویورک مورد. در این کنگره مورد آنها پاک و دور از احکام به نفع آمریکا سفارش دادگاه های پایین تر با دقت در نظر گرفتن نگرانی ها در مورد تفکیک قوا.

مخلوط احکام به معنای آمریکا بعید است برای یادگیری در مورد تهمت مالی سوابق یا اطلاعات مالیاتی قبل از ریاست جمهوری. روشن نیست که دادگاه های پایین تر ممکن است در نهایت حل و فصل این موضوع.

تصمیمات علامت اولین بار است که این کشور بالاترین دادگاه به طور مستقیم حکومت در یک موضوع مربوط به تهمت شخصی ببرند. مغلوب ساختن پیشی جستن شده است مرموز تر با امور مالی خود را بیش از هر رئیس جمهور در دهه حاضر به انتشار سوابق مالیاتی خود را به مردم و حتی به عنوان او سوار یک پیشنهاد برای انتخاب مجدد.

موارد شد تصمیم گرفت در آخرین روز از دادگاه عالی ترم آغاز شد که در ماه اکتبر گذشته و گذشته توسعه یافته معمولی خود را پایان ژوئن نتیجه به عنوان یک نتیجه از اقدامات احتیاطی گرفته شده در برابر گسترش coronavirus.

“در سیستم قضایی ما, ‘عمومی حق هر انسان شواهد است.’ از آنجا که اولین روز جمهوری ‘هر’ شامل رئیس جمهور ایالات متحده” رابرتز نوشت: در نیویورک مورد.

نیویورک مورد ناشی از تحقیقات كودكان ونوجوانان توسط دادستان منطقه منهتن Cy ونس جونیور Vance با صدور احضاریه به مغلوب ساختن پیشی جستن دیرین حسابداری شرکت Ncmec برای طیف گسترده ای از مغلوب ساختن پیشی جستن شخصی و سوابق کسب و کار از جمله اظهارنامه مالیاتی دوستیابی برای سال 2011.

ونس را بررسی hush پول پرداخت که مغلوب ساختن پیشی جستن گفته تسهیل به دو زن پیش از سال 2016 انتخابات هر چند هدف برای او احضاریه نسبتا مات.

زنان ادعا کرده اند که روابط جنسی با رئیس جمهور است که او را رد کرده است. ونس گفت: نشده است که آیا مغلوب ساختن پیشی جستن یک مظنون در تحقیقات خود و او را نشان نمی هر گونه بالقوه اتهامات عنوان شده علیه.

مغلوب ساختن پیشی جستن وکلای تحت فشار قرار دادند به صورت گسترده مشاهده از ریاست جمهوری ایمنی در مورد.

در یکی کمتر و دادگاه در نیویورک یک وکیل برای رئیس جمهور گفت: مغلوب ساختن پیشی جستن را از لحاظ تئوری ایمنی از تحقیقات حتی اگر او کسی در نیویورک خیابان پنجم. در طول مبارزات انتخاباتی 2016 تهمت ادعا کرد که او می تواند “ایستاده در وسط خیابان پنجم و کسی شلیک کنید و من نمی خواهد از دست دادن هر رای دهندگان.”

در یک بیانیه ونس به نام پنج شنبه تصمیم “یک پیروزی فوق العاده ای برای ملت ما به سیستم قضایی و تاسیس آن اصل است که هیچ کس – حتی یک رئیس جمهور – بالاتر از قانون است.”

“ما تحقیقات بود که با تاخیر تقریبا یک سال این طرح دعوی در دادگاه از سر گرفته خواهد هدایت مثل همیشه توسط هیات منصفه جدی تعهد به پیروی از قانون و حقایق در هر کجا که ممکن است منجر,” ونس گفت.

جی Sekulow, یک وکیل برای مغلوب ساختن پیشی جستن در بیانیه ای گفت که “ما خوشحال هستیم که در تصمیم گیری صادر امروز دیوان عالی کشور را به طور موقت مسدود شده و هر دو کنگره و نیویورک دادستان از اخذ رئیس جمهور سوابق مالی.”

“ما در حال حاضر اقدام به افزایش اضافی در قانون اساسی و مسائل حقوقی در دادگاه های پایین تر,” Sekulow گفت.

با وجود Sekulow را اسیر روشن بود از مغلوب ساختن پیشی جستن پاسخ که رئیس جمهور نمی بینیم و احکام به عنوان پیروزی.

“در حال حاضر در دیوان عالی کشور به تاخیر حاکم است که آنها هرگز داده شده برای رئیس جمهور دیگر. این است که در مورد دادستانی در آوریم. ما گرفتن طرف دیگر جاسوسی در کمپین من بزرگترین سیاسی جرم و جنایت و رسوایی در تاریخ ایالات متحده و هیچ چیز اتفاق می افتد. اما با وجود این من انجام داده اند بیش از هر رئیس جمهور در تاریخ اول 3 1/2 سال!” مغلوب ساختن پیشی جستن نوشت: در یک سری از پست ها در توییتر.

“دادگاه در گذشته داده اند ‘گسترده احترام’. اما من نه!” مغلوب ساختن پیشی جستن اضافه شده است.

Ncmec ایالات متحده آمریکا, سخنگوی ایان دانکن در بیانیه ای گفت که این شرکت شد “بررسی تصمیم گیری در تمامیت خود را به طور کامل درک ما تعهدات.”

“همانطور که قبلا اشاره شد Ncmec ایالات متحده آمریکا به طور کامل در نظر دارد مطابق با تعهدات قانونی,” دانکن گفت.

در مخالفت Alito نوشت که اکثریت تصمیم “تهدید به اختلال در عملکرد ریاست جمهوری فراهم می کند و بدون حفاظت واقعی در برابر استفاده از احضاریه قدرت توسط ملت 2,300+ محلی دادستان.”

توماس نوشت که مخالفت او با توافق اکثریت است که رئیس جمهور ندارد, مطلق ایمنی از جنایی احضاریه اما که او را پاک دادگاه پایین تر برنده برای ونس و دستور دادگاه پایین تر برای تعیین اینکه آیا این حکم باید مسدود شود و بر اساس آن خواهد تداخل با مغلوب ساختن پیشی جستن وظایف.

کنگره موارد درگیر احضاریه صادر شده توسط دموکرات به رهبری از کمیته های مجلس نمایندگان که به دنبال سوابق مالی از Ncmec به عنوان به خوبی به عنوان خود را در بانک ها سرمایه یک و دویچه بانک. این کمیته گفت که آنها اطلاعات مورد نیاز به اطلاع رسانی قوانین بالقوه و به عنوان بخشی از تحقیقات در حال انجام.

“این مورد متفاوت است” رابرتز نوشت: در نظر بود که دست را در مدت کوتاهی پس از یک در نیویورک مورد. “در اینجا رئیس جمهور اطلاعات است که به دنبال نه توسط دادستان یا اشخاص خصوصی در ارتباط با خاص قضایی اقدام, اما توسط کمیته های کنگره است که باید مندرج گسترده قانونی اهداف است.”

“کنگره و رئیس جمهور—دو شاخه سیاسی تاسیس شده توسط قانون اساسی—باید یک رابطه مداوم است که تدوین کنندگان در نظر گرفته شده و از ویژگی های هر دو رقابت و متقابل” رابرتز نوشت.

خانه نظارت کمیته به دنبال اطلاعات در ارتباط با تحقیقات به ادعاهای ساخته شده توسط رئیس جمهور سابق وکیل مایکل کوهن که مغلوب ساختن پیشی جستن باد و تخلیه دارایی های خود را با توجه به نیازهای خود را.

نظارت پنل نیز بررسی مغلوب ساختن پیشی جستن را شکست به لیست خود را در سال 2017 افشای فرم $130,000 که او بدهکار به کوهن به بازپرداخت او را برای یک hush پول پرداخت خود را به عنوان بازیگر فیلم Stormy Daniels. از دولت اخلاق گفت: تهمت باید ذکر شده بدهی به عنوان یک مسئولیت.

خدمات مالی و هوش کمیته صادر دو احضاریه به دویچه بانک به دنبال اطلاعات در مورد رئیس جمهور و اعضای خانواده اش از جمله کودکان Donald Trump Jr., Eric تهمت و Ivanka Trump. یک سوم حکم از خدمات مالی کمیته خواسته پایتخت یک به صورت یک طیف گسترده ای از اطلاعات بر 15 مغلوب ساختن پیشی جستن کسب و کار.

خدمات مالی کمیته در حال بررسی پتانسیل خارجی پول شویی. تشکر. آدام شیف رئیس کمیته اطلاعات گفت: کمیته تحقیق و تفحص مستلزم کشف اینکه “هر بازیگر خارجی به دنبال سازش و یا دارای اهرم مالی و یا در غیر این صورت بیش از دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن, خود, خانواده, کسب و کار خود و یا همکاران خود را.”

رابرتس نوشت که در این احضاریه مطرح قبر نگرانی در مورد قانون اساسی تفکیک قوا که دادگاه های پایین تر نمی به طور کامل در نظر بگیرید زمانی که آنها دست به پیروزی کنگره است.

“بدون محدودیت در آن احضاریه قدرت کنگره می تواند ‘اعمال یک امر کنترل بیش از قوه مجریه و آن را رئیس جمهور هزینه فقط به عنوان تدوین کنندگان ترسید” رابرتز نوشت. “و بی حد و حصر حکم قدرت را متحول “تاسیس و عمل” سیاسی شاخه.”

رابرتس نوشت که این واقعیت است که احضاریه صادر شده به اشخاص ثالث به جای رئیس جمهور خود و خواسته های شخصی و اسناد را به طور قابل توجهی کاهش اساسی موانع.

“کنگره خواسته برای رئیس جمهور اطلاعات در حال حاضر یک interbranch جنگ بدون توجه به جایی که اطلاعات برگزار می شود — آن است که بعد از همه رئیس جمهور اطلاعات” رابرتز نوشت. “شد و آن را در غیر این صورت کنگره می تواند گریز اساسی مورد نیاز هر زمان یک رئیس جمهور اطلاعات واگذار شده است را به یک شخص ثالث — به عنوان اتفاق می افتد با سرعت در حال افزایش فرکانس.”

او افزود که به این دلیل که رئیس جمهور “تنها فردی است که به تنهایی موسیقی شاخه ای از دولت” همیشه وجود دارد و نه “خط روشن بین خود شخصی و رسمی امور.”

توماس عقیده داشت گفت: او را نگه دارید که کنگره هیچ قدرت به صدور حکم مربوط به قوانین بالقوه “برای خصوصی nonofficial اسناد — که آیا آنها متعلق به رئیس جمهور است یا نه.”

“کنگره ممکن است قادر به دست آوردن این اسناد به عنوان بخشی از یک تحقیق از رئیس جمهور اما برای انجام آن باید در ادامه تحت استیضاح قدرت” توماس نوشت.

Alito گفت که او نمی پذیرد که چنین احضاریه همیشه غیر قانونی اما این که آنها را “ذاتا مشکوک است.”

او گفت که او موافقت کرد که دادگاه های پایین باید به دقت وزن تفکیک قوا, نگرانی, اما استدلال کرد که اکثریت نمی تواند به اندازه کافی دور.

“به طور خاص خانه باید با ارائه توضیحات از نوع قانون در نظر گرفته می شود و در حالی که بزرگ ويژگی لازم نیست این توضیحات باید به اندازه کافی به اجازه دادگاه برای ارزیابی اینکه آیا سوابق خاص درصدد هستند از هر گونه اهمیت ویژه ای” Alito نوشت.

شیف در بیانیه ای گفت که حکم دیوان عالی کشور “خدمت خواهد کرد برای به تاخیر انداختن این کمیته بررسی و با توجه به خطر نفوذ خارجی بیش از این جمله تاخیر خطرناک است.”

“اما ما همچنان با اعتماد به نفس است که ما در نهایت پیروز شویم. و در نور رئیس جمهور توييتها امروز صبح به نظر می رسد او به این باور همان” شیف گفت.

اروین Chemerinsky پیشرو قانونی و محقق و دین از برکلی قانون گفت: اثر فوری از اسلام بود که آن را “بعید است که یا به زودی حل خواهد شد یا دسترسی به رئیس جمهور مغلوب ساختن پیشی جستن اظهارنامه مالیاتی قبل از انتخابات ماه نوامبر.”

“دراز مدت تاثیر است برای کمک به ارائه پاسخگویی برای رئیس جمهور” Chemerinsky گفت. “اگر دادگاه پذیرفته رئیس جمهور تهمت ادعای گسترده مصونیت از احضاریه آن را واقعا می توانست با قرار دادن رئیس جمهور بالاتر از قانون است.”

تثبیت کنگره موارد تهمت v. Ncmec شماره 19-715 و تهمت v. دویچه بانک شماره 19-760. نیویورک مورد تهمت v. ونس شماره 19-635.

— CNBC کریستینا Wilkie کمک به این گزارش.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>