راجر سنگ محکوم به بیش از 3 سال در زندان به عنوان قاضی و انتقاد شدید او برای ‘پوشش برای مغلوب ساختن پیشی جستن

راجر سنگ, مشاور سابق دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن انتخابات ریاست جمهوری, مرکز, و, همسر, Nydia سنگ می رسند در دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی در روز پنج شنبه, فوریه. 20, 2020.

اندرو Harrer | بلومبرگ از طریق گتی ایماژ

یک قاضی فدرال محکوم شد رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن دوست دیرین جمهوری خواه عمل راجر سنگ به بیش از 3 سال در زندان در روز پنج شنبه برای دروغ گفتن به کنگره و دستکاری با یک شاهد عینی در تلاش برای محافظت از مغلوب ساختن پیشی جستن.

“او محاکمه نمی, به عنوان برخی شکایت کرده اند به صورت ایستاده برای رئیس جمهور او تحت تعقیب قرار بود برای پوشش تا برای رئیس جمهور” گفت: قاضی امی برمن جکسون.

“حقیقت هنوز هم وجود دارد حقیقت هنوز هم مهم است. راجر سنگ اصرار که آن را نمی کند … یک تهدید برای ما اساسی ترین نهادهای” جکسون گفت: در یک تاول انصراف از سنگ که در آن او بارها و بارها ذکر “ترس و digust” در مورد جنایات.

اما سنگ 67 را باید به خدمت جکسون جمله از 40 ماه در زندان و در عین حال — و احتمالا نه در همه.

جکسون به حالت تعلیق در اعمال این حکم در انتظار او حکم یک درخواست توسط سنگ که او اعطا می شود یک محاکمه جدید در زمینه اتهام داور سوء رفتار در محاکمه او در پاییز گذشته.

اگر جکسون را تصویب کرد که درخواست او محکوم پنج شنبه اعلام کرد که ایالات متحده دادگاه منطقه ای در واشنگتن دی سی درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

سنگ که وکلا درخواست کرده بود حکم آزادی مشروط نیز می تواند اعطا عفو با مغلوب ساختن پیشی جستن است که انتقادی از این پرونده خود را مشاور سابق. اگر سنگ است عفو او اعتقاد خواهد بود باطل همراه با هر جمله.

جکسون به نام مغلوب ساختن پیشی جستن توییتهایی دربارهی سنگ “نامناسب” اما همچنین گفت که او نمی خواهد نگه دارید و آنها را در برابر سنگ.

سنگ نیست بیانیه ای را از طرف خود در حکم یک تصمیم است که می تواند منعکس کننده برنامه های خود را به درخواست تجدید نظر محکومیت خود را و می خواهید برای جلوگیری از آسیب رساندن به دفاع از خود در دادگاه دوم.

جکسون را رد کرد و استدلال با مغلوب ساختن پیشی جستن و دیگر مدافعان سنگ که دادستان علیه او بود و با انگیزه های سیاسی.

او گفت که سنگ که reveled در پرورش یک “شیاد کثیف” تصویر کرده بود “مشخص تزریق خود را” در موضوع هک دموکراتیک ایمیل توسط عوامل با این ادعا او در دسترسی به جولیان آسانژ از بنیانگذاران سند افشا گروه ویکی لیکس.

ویکی لیکس به پایان رسید تا انتشار کسانی که ایمیل در انتخابات ریاست جمهوری 2016. سنگ و سپس به دروغ کنگره یک سال بعد در مورد تلاش های خود را برای به دست آوردن دسترسی به کسانی که ایمیل قاضی اشاره کرد.

سنگ دروغ جکسون گفت: “زیرا او می دانست که آشکار است که او در تماس با ویکی لیکس می تواند “بد منعکس” در مغلوب ساختن پیشی جستن.

جکسون در اوایل شنیدن حکومت در برابر اکثر استدلال های سنگ وکلای مربوط به محاسبه فدرال از صدور دستورالعمل های که ارائه قضات با امکان چارچوب که در آن به پایگاه خود را مجازات متهم است.

جکسون گفت: سنگ باید جریمه در محاسبه آن برای تهدید و خشونت علیه یک شاهد عینی در این مورد و شاهد سگ و مانع در یک خانه کار کمیته در حال بررسی دخالت روسیه در سال 2016 انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده.

قاضی گفت: این دستورالعمل در سنگ مورد نام زندان بین 70 تا 87 سال.

پنجشنبه صدور حکم پس از بیش از یک هفته از جنجال بر سنگ مورد اتهاماتی که دادستان کل ویلیام Barr و تهمت نادرست دخالت در این مورد با توجه به ملاحظات سیاسی و به دلیل تهمت رابطه با سنگ.

بر ایالات متحده آمریکا را مجبور وکیل برای ناحیه کلمبیا که دفتر تحت پیگرد قانونی قرار سنگ به توصیه بیشتر ملایم زندان سیاسی در عمل از هفت تا نه سال است که محاکمه دادستان در اصل پیشنهاد شده است. چهار دادستان برای سنگ محاکمه ترک مورد از این تصمیم.

جان Crabbe جدید دادستان در مورد عذرخواهی پنج شنبه به جکسون برای آنچه که او به نام “سردرگمی” در محکومیت توصیه. Crabbe همچنین گفت که اولین توصیه “انجام شد و در ایمان خوب است” و همچنین گفت که “این محاکمه صالح است.”

اما Crabbe همچنین گفت: قاضی که او را رایگان به بحث در مورد نوشت که دومین صدور حکم یادداشت که تا به حال توصیه می شود یک شیب کمتر مدت در زندان برای سنگ. Crabbe امضا کرده بود که یادداشت.

این دادستان جدید نیز نمی شی به جکسون از جمله مجموعه ای از “پیشرفت” به سنگ از صدور دستورالعمل ها که به نام زندان به عنوان بالا به عنوان ماه 87.

مدت کوتاهی پس از صدور حکم شنیدن آغاز شد پنج شنبه تهمت توییتی در مورد سنگ.

سنگ به اعدام محکوم شده در دادگاه در ماه نوامبر از اتهامات مربوط به اظهارات نادرست او به خانه کمیته در سال 2017.

اظهارات مربوط به تماس های خود با مغلوب ساختن پیشی جستن مبارزات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری 2016 به عنوان سنگ به دنبال به دست آوردن اطلاعات در مورد ایمیل های به سرقت رفته توسط عوامل از هیلاری کلینتون مدیر کمپین و کمیته ملی حزب دموکرات.

کسانی که ایمیل های که دیده می شود به عنوان شرم آور به نامزد دموکرات کلینتون شده توسط ویکی لیکس.

سنگ نیز به اعدام محکوم شد شاهد دستکاری برای تهدید یک همکار کمدین سفت Credico در تلاش برای به دست آوردن او را به اثبات دروغ خود را به کنگره است. سنگ بود و به دروغ ادعا کرد که Credico او بود مجرا به ویکی لیکس.

دادستان گفت: در سنگ دادگاه که او را نگه داشته مغلوب ساختن پیشی جستن اردوگاه آگاه از آنچه او آموخته بود در مورد ویکی لیکس’ برنامه ای برای انتشار ایمیل. اما سنگ گفته بود کمیته مجلس او تا به حال هیچ گونه مکالمات با مغلوب ساختن پیشی جستن کمپین در مورد ویکی لیکس.

مورد تسلیم شد در اوایل سال 2019 پس از آن مشاور ویژه رابرت مولر ، مولر قبلا به دست آمده محکومیت سنگ سابق شریک کسب و کار پل Manafort که رهبری مغلوب ساختن پیشی جستن در کمپین 2016 برای چند ماه.

Manafort که در حال حاضر در حال خدمت 7-1/2 سال زندان محکوم شد, محکوم مالی جرائم مربوط به کار خود را برای یک طرفدار روسیه حزب سیاسی در اوکراین است. که کار رخ داده است قبل از تصدی خود در مغلوب ساختن پیشی جستن و مبارزه است.

یکی دیگر از سابق شریک کسب و کار از Manafort s ex-مغلوب ساختن پیشی جستن کمپین رسمی ریک دروازه شهادت در سنگ آزمایشی که مغلوب ساختن پیشی جستن به صحبت سنگ مورد ویکی لیکس در طول مبارزات انتخاباتی 2016 که دروازه خود صحبت کرده و با سنگ مورد اطلاعات انتظار می رود منتشر شده توسط ویکی لیکس.

یک سال قبل از آن در ماه نوامبر 2018, مغلوب ساختن پیشی جستن در نوشته پاسخ به مولر گفت: “من به یاد نمی بحث در مورد ویکی لیکس با” سنگ “و نه به خاطر دارم آقای سنگ داشتن بحث ویکی لیکس با من مبارزه است.”

دروازه محکوم شد توسط جکسون در ماه دسامبر به 45 روز زندان برای توطئه برای ساخت یک بیانیه نادرست است. کسانی که جرائم مربوط به کار خود را در اوکراین با Manafort در اوکراین رخ داد.

سنگ دانشیار سابق Credico در نامه ای به جکسون در ماه گذشته گفت که ارسال سنگ به زندان خواهد بود “ظلم و ستم.”

Credico خواست قاضی به سنگ یک حکم تعلیقی برای پنج فقره از اظهارات نادرست و یک تعداد هر یک از انسداد رسیدگی و شاهد دستکاری.

چهار دادستان که رفتار خود را محاکمه باراک اوباما برای منطقه کلمبیا در اوایل هفته گذشته خواست جکسون در دادگاه تشکیل پرونده به حکم سنگ .

مغلوب ساختن پیشی جستن تقریبا بلافاصله لعنتی که توصیه در توییتر. چند ساعت بعد وزارت دادگستری تحت بار رهبری گفت: این امر یک فایل جدید صدور حکم یادداشت برای سنگ.

آمریکا وکیل برای DC تیموتی شیا بعد از ثبت آن یادداشت که به نام جکسون را به سنگ “بسیار کمتر” زمان در زندان و گفت که اصلی صدور حکم توصیه “می تواند به عنوان بیش از حد و بی جا و تحت شرایطی.”

چهار دادگاه دادستان به سرعت ترک در مورد اعتراض که در همان روز. یکی از استعفا از وزارت دادگستری در دسترس نباشد.

بیش از 2000 سابق وزارت دادگستری کارکنان را علنا به نام Barr به استعفا برای او واژگونی حرفه ای دادستان’ صدور حکم پیشنهاد است.

“هر یک از ما را به شدت محکوم جمهور مغلوب ساختن پیشی جستن و دادستان کل بر دخالت در این نمایشگاه اجرای عدالت” در این نامه گفت: به طور خاص با استناد به سنگ مورد.

خارج فدرال دادگاه قبل از صدور حکم از راجر سنگ Feb. 20, 2020,

کوین Breuninger | CNBC

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>