COVID-19 آمار توضیح داد: آشنایی با تعدادی از زندگی از دست

هر بعد از ظهر به ظاهر جریان بی پایان از آمار و ارقام منتشر شده است اندازه گیری افزایش در تعداد از مردم با COVID-19 که فوت کرده اند در انگلستان است.

همواره در مجموع کنه به سمت بالا اما که در آنها گنجانده شده است که جمع آوری آنها و دوره آنها پوشش است به دور از روشن.

اضافه کردن به این مجله هفتگی آزادی از ملت آماری دفاتر و می توان آن را سخت بدانید که چه چیزی را از آن همه است.

بنابراین در اینجا این است که اخبار آسمان’ راهنمای بریتانیا COVID-19 مرگ اعداد.

سه اصلی وجود دارد مجموعه ای از اعداد اندازه گیری مرگ و میر مربوط به COVID-19 در انگلستان است.

این اولین بار است که به مجموع ارائه شده توسط هر یک از چهار کشور دوم رسمی روزانه شماره منتشر شده توسط وزارت بهداشت و مراقبت های اجتماعی و سوم هفته نامه ثبت شده مرگ و میر منتشر شده توسط دفتر آمار ملی ملی, سوابق اسکاتلند و ایرلند شمالی آمار و پژوهش سازمان.

سازمان ملل’ بالغ

بیشتر از Covid-19

اسکاتلند

هنگامی که? رسما 2pm روزانه اما اولین وزیر اغلب اعلام آن در 12.30 pm اخبار جلسه

منبع ؟ حفاظت از سلامت اسکاتلند

که شامل? هر کسی که در بیمارستان مراقبت در منزل و یا در جای دیگر که تست مثبت در 28 روز قبل از آنها درگذشت. مرگ باید ثبت شده با سوابق ملی اسکاتلند است.

گزارش دوره? 9-9در هر روز

SNP Leader Nicola Sturgeon MSP
تصویر: Nicola Sturgeon معمولا اولین رهبر بریتانیا به انتشار آمار روزانه

اسکاتلند و گرایش به اولین کشور در گزارش هر روز با اولین وزیر اعلام افزایش جدید در مجموع در جلسه توجیهی روزانه.

اعداد گزارش شده توسط تخته بهداشتی و گردآوری شده توسط, حفاظت از سلامت اسکاتلند. مرگ باید ثبت سوابق ملی اسکاتلند است.

این ثبت نام را بررسی کنید اضافه شد در آغاز ماه آوریل پس از 40 مرگ کشف شد که تا به حال گزارش شده توسط انجمن بهداشت. اعداد شامل تمام افرادی که فوت کرده اند در اسکاتلند با یک آزمایشگاه تایید گزارش COVID-19 طوری که آنها پوشش بیمارستان و مراقبت از خانه و جاهای دیگر.

افزایش روزانه تعداد کل جدید مرگ و میر ثبت شده در قبلی 24 ساعته دوره گزارش. بسیاری از افرادی که در این شکل ممکن است فوت کرده اند روز یا هفته قبل از آن به دلیل زمان آن طول می کشد برای تماس با بستگان و کامل دولت است.

از 9 صبح تا 9 گزارش دوره متفاوت استفاده می شود که توسط وزارت بهداشت و مراقبت های اجتماعی پس از افزایش روزانه در اسکاتلند گنجانده شده است در انگلستان مجموع تا روز بعد.

ولز

هنگامی که? 2pm روزانه

منبع ؟ بهداشت عمومی ولز

که شامل? بیمارستان بیماران و مراقبت از ساکنان خانه که تست مثبت برای COVID-19 و که دکتر معتقد است که یک عامل در مرگ خود را. تنظیمات دیگر را شامل می شوند نیست.

گزارش دوره? 5pm-5 بعد از ظهر در هر روز.

در 2pm هر روز بهداشت عمومی ولز به روز رسانی آن COVID-19 داشبورد با افزایش تعداد افرادی که فوت کرده اند و جدید به طور کلی در کل.

از آغاز شیوع این ارقام شامل بیماران بیمارستان و مراقبت از ساکنان خانه که تست مثبت برای ویروس.

بر خلاف اسکاتلند و ولز را شامل نمی شود افراد با تست مثبت که فوت کرده اند در جای دیگر.

یک بار دیگر زمان آن طول می کشد برای تماس با بستگان و برای سلامت تخته به گزارش مرگ و میر به بهداشت عمومی ولز این معنی است که روزانه تعداد می تواند شامل افرادی که فوت کرد روز یا چند هفته قبل از.

ایرلند شمالی

هنگامی که? 2pm روزانه

منبع ؟ وزارت بهداشت, مراقبت های بهداشتی و اجتماعی ایرلند شمالی

که شامل? هر کسی که در بیمارستان و مراقبت از خانه و یا در جای دیگر که مرده است ظرف 28 روز از مثبت نتیجه آزمون برای COVID-19.

گزارش دوره? 9.30 صبح تا 9.30 در هر روز

ایرلند وزارت بهداشت به روز رسانی آمار و ارقام خود را برای COVID-19 مرگ و میر در آن داشبورد هر بعد از ظهر از 2pm.

این آمار و ارقام گردآوری شده توسط مراقبت بهداشتی و اجتماعی ایرلند شمالی و شامل همه مردم که پس از آزمایش مثبت برای این ویروس بدون در نظر گرفتن که در آن یا اینکه COVID 19 در نظر گرفته شد علت مرگ. آنها دریافت اطلاعات از سلامت تراست و منطقه ای و محلی آزمایشگاه ویروس گزارش شده است.

به عنوان با دیگر ملل و مردم شامل افزایش روزانه ممکن است فوت کرده اند روز یا چند هفته قبل از. از 9.30 صبح تا 9.30 در گزارش دوره متفاوت استفاده می شود که توسط وزارت بهداشت و مراقبت های اجتماعی پس از افزایش روزانه در اسکاتلند گنجانده شده است در انگلستان مجموع تا روز بعد.

NHS انگلستان

هنگامی که? 2pm روزانه

منبع ؟ NHS انگلستان

که شامل? بیمارستان بیمارانی که آزمایش مثبت برای COVID-19 یا جایی که COVID-19 ذکر شده در گواهی فوت است. تنظیمات دیگر را شامل می شوند نیست.

گزارش دوره? 5pm-5 بعد از ظهر هر روز

در حال حاضر وجود دارد دو روزانه آمار و ارقام منتشر شده برای COVID-19 مرگ و میر در انگلستان است.

اول از این که وارد شده است و منتشر شده توسط NHS انگلستان فقط شامل بیماران بیمارستان که تست مثبت برای ویروس و یا که در آن COVID 19 ذکر شده در گواهی فوت است. مرگ گزارش شده به NHS انگلستان توسط فرد بیمه خدمات درمانی تراست از طریق یک وب سایت بر اساس سیستم گزارش دهی.

هر روز شکل را پوشش می دهد 24 ساعته دوره تا 5 بعد از ظهر روز قبل ،

تایید تشخیص مرگ, اطلاع رسانی, گواهی مرگ می تواند چندین روز پس از این ارقام شامل مرگ و میر قرار گرفت که هفته قبل.

اما NHS انگلستان منتشر تاريخ مرگ برای همه بیماران با تجزیه منطقه ای و جمعیتی اطلاعات در مورد افرادی که درگذشت از جمله هفتگی به روز ضعف قومیت و شرایط بهداشتی اساسی و به روز رسانی روزانه بر روی سن.

پس از 28 مارس NHS انگلستان نیز منتشر شده تعدادی از بیمارانی که فوت کرد که در آن COVID-19 مشکوک شد اما تایید نشده. این شامل نیست در کل.

بهداشت عمومی انگلستان

هنگامی که? هر بعد از ظهر

منبع ؟ بهداشت عمومی انگلستان

که شامل? هر کسی که در بیمارستان درگذشت و یک خانه مراقبت و یا در جای دیگر که تست مثبت برای COVID-19

گزارش دوره? 5pm-5 بعد از ظهر هر روز

:: گوش دادن به روزانه پادکست در اپل پادکست, گوگل, پادکست, Spotify در Spreaker

پس از 29 آوریل بهداشت عمومی انگلستان منتشر کرده است روزانه یک رقم برای تعداد مرگ و میر مربوط به COVID-19 که شامل تمام افرادی که آزمایش مثبت بدون در نظر گرفتن جایی که آنها درگذشت. آن وارد شده است از سه منبع که یکی از آنها بیمه خدمات درمانی انگلستان اطلاعات ذکر شده در بالا.

دیگران تایید COVID-19 مرگ و میر گزارش شده به PHE حفاظت از سلامت تیم های (عمدتا از خارج از بيمارستان) و یک پایگاه داده مرکزی از نتایج آزمایشگاهی است که صلیب-با بررسی سوابق بیمار.

یک سیستم خودکار چک برای خطاها و تکراری.

به عنوان با NHS انگلستان آمار و ارقام دوره گزارش را پوشش می دهد 24 ساعت تا 5 بعد از ظهر روز گذشته و مرگ و میر را شامل می توانست اتفاق افتاده است بسیاری از روز قبل.

Clap for Carers
ملت تحسین NHS قهرمانان برای هفتمین هفته

علاوه بر این از این بهداشت عمومی انگلیس اطلاعات سری به معنی در حال حاضر وجود دارد دو بالغ منتشر شد هر روز برای مرگ و میر در انگلستان است.

به عنوان کل تجمعی از PHE شامل تمام تنظیمات آن بالاتر خواهد بود از یکی منتشر شده توسط NHS انگلستان است.

اما افزایش روزانه می تواند گاهی اوقات کوچکتر از آنجا که برخی از مرگ و میر گزارش شده توسط NHS انگلستان در حال حاضر می تواند شامل بهداشت عمومی انگلستان در کل.

روزانه UK, کل

وزارت بهداشت و مراقبت های اجتماعی

هنگامی که? هر بعد از ظهر

منبع ؟ بهداشت عمومی انگلستان, بهداشت, حفاظت, اسکاتلند, بهداشت عمومی, ولز, مراقبت بهداشتی و اجتماعی ایرلند شمالی

که شامل? هر کسی که در بیمارستان درگذشت و یک خانه مراقبت و یا در جای دیگر (به جز ولز) که تست مثبت برای COVID-19

گزارش دوره? 5pm-5 بعد از ظهر هر روز

هر روز وزارت بهداشت و مراقبت های اجتماعی (DHSC) منتشر و به روز شده در مجموع برای تعداد زیادی از مردم فوت کرده اند با COVID-19 در انگلستان و ترین های اخیر افزایش می دهد.

این شکل استفاده می شود که شامل بیمارستان ها فقط برای انگلستان اما پس از 29 آوریل, از آن شده است با استفاده از بهداشت عمومی انگلیس اطلاعات پوشش تمام تنظیمات.

پس از کلی کل بریتانیا در مرگ و میر منتشر شده هر روز در حال حاضر شامل مرگ و میر با تست مثبت برای این ویروس در تمام تنظیمات در همه ملت ها به جز ولز آن را شامل نمی شود مرگ و میر در خارج از بیمارستان ها و خانه های سالمندان.

به وزارت بهداشت گزارش پایان دوره در 5 بعد از ظهر در روز گذشته آخرین آمار و ارقام منتشر شده توسط اسکاتلند و ایرلند شمالی را شامل می شوند روز بعد.

یک بار دیگر روزانه افزایش مرگ و میر گزارش شده به DHSC در دوره های اخیر و نه لزوما به مردم که در 24 ساعت.

هفتگی ثبت مرگ و میر

هر هفته آماری سازمان در هر بریتانیا کشور انتشار یک رقم مرگ و میر ثبت شده که در آن COVID-19 گنجانده شد در گواهی فوت است.

این شامل مرگ و میر که در آن وجود دارد نه یک تست مثبت اما در جایی که پزشک مشکوک است که COVID-19 ممکن است عامل شده اند. وجود منابع یکی برای انگلستان و ولز یکی در اروپا و دیگری برای ایرلند شمالی است.

انگلستان و ولز

هنگامی که? هر سه شنبه

منبع ؟ دفتر آمار ملی انگلیس

که شامل? هر کسی که در بیمارستان درگذشت و یک خانه مراقبت و یا در جای دیگر بود و COVID-19 ذکر شده در گواهی فوت

این فایرفاکس فراهم می کند یک هفتگی تعداد کل مرگ و میر در انگلستان و ولز که در آن COVID-19 ثبت گواهی فوت از جمله کسانی که در آن COVID-19 مشکوک شد بر اساس علائم و/یا مربوط به شیوع و نه محدود به آزمایشگاه مورد تأیید.

این کار به عنوان بخشی از خود را در حال اجرا سری ضبط تمام هفتگی ثبت شده مرگ و میر در این دو کشور. اما آن را به عنوان تا به امروز به عنوان برخی از دیگر داده های مرگ و میر به عنوان آن را شامل تنها مرگ و میر ثبت نام تا 11 روز قبل از انتشار.

اما آن را نیز مقایسه است که به تعداد زیادی شناخته شده اند که اتفاق افتاده در تاریخ انتشار.

پس از 28 آوریل, تیتر آن خلاصه شده است نیز نمایش داده می شود کل ثبت مرگ و میر در کل انگلستان است. این فایرفاکس بولتن مقایسه مرگ و میر گزارش شده توسط NHS انگلستان و PHE اساس تاریخ ثبت نام و تاریخ مرگ را به یک تصویر واضح تر از تعداد مرگ و میر است که ممکن است اسیر روزانه منتشر شده در کل. همچنین در حال حاضر مشغول به کار با مراقبت با کیفیت کمیسیون به نشر موقت تعداد مرگ و میر در مراقبت از خانه.

اسکاتلند

هنگامی که? هر چهارشنبه

منبع ؟ ملی سوابق اسکاتلند

که شامل? هر کسی که در بیمارستان درگذشت و یک خانه مراقبت و یا در جای دیگر بود و COVID-19 ذکر شده در گواهی فوت

هر چهارشنبه سوابق ملی اسکاتلند (NRS) منتشر و به روز رسانی در تمام مرگ و میر که در آن COVID-19 ذکر شده در گواهی فوت توسط صدور گواهینامه ،

این شامل مواردی که عفونت بود مشکوک یا محتمل عامل. با استفاده از تکمیل گواهی فوت اجازه می دهد تا NRS به تجزیه و تحلیل اطلاعات مانند محل مرگ و چه سایر شرایط بهداشتی کمک کرده است.

این نسخه timelier تر از فایرفاکس برای انگلستان و ولز به عنوان آن شامل مرگ و میر ثبت شده تا پایان هفته گذشته است.

ایرلند شمالی

هنگامی که? هر جمعه

منبع ؟ ایرلند شمالی آمار و تحقیقات آژانس

که شامل? هر کسی که در بیمارستان درگذشت و یک خانه مراقبت و یا در جای دیگر بود و COVID-19 ذکر شده در گواهی فوت

این به روز رسانی هفتگی از شمال ایرلند آمار و پژوهش سازمان (NISRA) بر مرگ ثبت نام جمع آوری شده توسط کل ثبت احوال.

شمارش آن همه مرگ و میر که در آن COVID-19 ذکر شده در گواهی فوت توسط صدور گواهینامه دکتر یا نه COVID-19 اولیه علت مرگ است.

آن را پوشش می دهد و پایان دوره در روز جمعه و از هفته گذشته است.

مانند مربوطه منتشر شده در انگلستان دیگر کشورهای این یکی نیز به تفکیک محل مرگ و محاسبه تفاوت از شکل کلی منتشر شده توسط وزارت بهداشت ،

مرگ و میر بیش از حد

مهمتر هفتگی ثبت شده مرگ و میر منتشر شده توسط فایرفاکس NRS و NISRA همچنین شامل تمام مرگ و میر ثبت نام محک برابر میانگین پنج ساله است.

تفاوت بین این اعداد این است که آنچه که به نام “مرگ و میر بیش از حد” و یا مرگ و میر است که بالاتر از آنچه ممکن است انتظار می رود در همان زمان از سال است.

این است که به طور فزاینده ای به رسمیت شناخته شده به عنوان آشکار ترین اندازه گیری از تاثیر COVID-19 و آن را شامل مرگ و میر است که ممکن است اتفاق افتاده به طور غیر مستقیم به عنوان یک نتیجه از این بیماری همه گیر به عنوان مثال کسی که در درمان سرطان به تعویق افتاد.

هر هفته به تاریخ تعداد مرگ و میر بیش از حد در تمام ملل بوده و بالاتر از تعداد مرگ و میر مشکوک شامل COVID-19.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>