Category چینا دیلی

آموزش و پرورش, بهداشت و درمان هزینه در میان نگرانی های کلیدی

چین به قانونگذاری در پیش دبستانی آموزش و پرورش

چین فشار را به صورت قانون در پیش دبستانی آموزش و پرورش به ارائه تضمین های قانونی برای بهره برداری و مدیریت از موسسات از جمله معاون وزیر آموزش و پرورش تیان Xuejun گفت: در نوامبر 30.

تیان این اظهارات را در یک کنفرانس خبری برگزار شده توسط شورای دولتی دفتر اطلاعات مربوط به یک کودک مورد سوء استفاده در RYB آموزش و پرورش New World مهد کودک در پکن که گسترده توجه در ماه نوامبر. او گفت: وزارت آموزش و پرورش بود و در حال حاضر در حال انجام تحقیقات در این قانون...

Read More