‘من از فردا ؟ احتمالا’: محافظ گروه هنوز هم مضطرب در مورد ویروس تهدید

برخی از این افراد بیشتر در معرض coronavirus گفته اند که آنها تمایلی به سرمایه گذاری فراتر از خواص خود را با وجود اینکه گفته آنها می توانند با خیال راحت از دوشنبه. زمانی که coronavirus شروع به گرفتن نگه دارید از انگلستان در ماه مارس نامه ارسال شد برای میلیون ها نفر از مردم … ادامه