کاربرد سولفات پتاسیم-سولفات پتاسیم-پگاه محیط آرین

به گزارش ارتباط ها عمومی پارک دانش و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه، مهندس محمد رضا شمشادی مدیرعامل شرکت پارک علم و فناوری کرمانشاه با اشاره به شیوه اندازی شرکت از سال 1395، گفت: :شرکت «توسکا تجارت آریان» در حوزه تولید کود شیمیایی سولفات پتاسیم فعالیت کرده و خالص ترین جور این کود را در ایران و عالم تولید می کند. به این ترتیب از نظر ایجاد همین ماده هیچگونه آلودگی زیست محیطی تولید نمی کند و می اقتدار خط ساخت همین کود را دارای هزینه قلیل و بازدهی بالا روش اندازی کرد . همین ترکیب به رخ پتاسیم منیزیم سولفات مورد به کارگیری قرار می‌گیرد و در آب به شکل محلول است، ولی حلالیتش نسبت به سایر کودهای پتاسیمی پایینتر است. در عوض به طور طبیعی اهمیت نمک های حاوی منیزیم ، سدیم و کلرید مخلوط می شود (به ترتیب منیزیم ، سدیم و کلراید). منابع طبیعی سولفات پتاسیم مواد معدنی فراوانی در نمک استاسفورت است. ولی بعد ها محققان دریافتند که میتوانند چندین از مواد معدنی خاک را به جهت ایجاد K₂SO که در اکنون حاضر متداول ترین شیوه ایجاد میباشد دستکاری کنند. برای بافت سبک همین مقدار 300 میلی گرم بر کیلوگرم می باشد. به جهت برداشت 100 بدن کالا حساس کیفیت از هر هکتار زمین زیر کشت در موقعیت رطوبت کافی و بافت خاک میانگین تا سنگین 250 میلی گرم بر کیلوگرم گزینه نیاز است. هر چند تنش شوری بر هردو کلروفیل a و b اثر میگذارد، کمتر کلروفیل b بهدلیل حساسیت اکثر آن مشهودتر میباشد (Kholova et al., سولفات پتاسیم جنوبگان 2009)؛ براین اساس نسبت کلروفیل a به کلروفیل b در تنش شوری بهویژه در مدت طولانی ارتقا یافت. اهمیت ارتقاء غلظت یون پتاسیم و تنظیم اسمزی؛ جذب آب، مقدار شاخه و برگ، کلروفیل و بهدنبال آن مقدار فتوسنتز افزایش یافتند و بهطورکلی کمتر تنش شوری و بهبود کارایی گیاه بازدید شدند (James et al., 2011). همچنین نقش پتاسیم در سنتز کربوهیدرات، تجزیه، انتقال و سنتز پروتئینها و خنثیکردن فیزیولوژیک اسیدهای آلی حیاتی است. کود سولو پتاس از کاربردی ترین و بی ضررترین کود شیمیایی غیر آلی هست که مرجع لطف برای تامین پتاسیم گیاه در روند نهایی پرورش محسوب می شود. پتاسیم محلول : بیشترین مصرف را توسط گیاه داراست و به راحتی جذب می شود که به رخ محلول خاک به فرم یونی قرار دارد و کاهش مرجع پتاسیم خاک به عامل شستشوی سطحی و غیر سطحی رخ میگیرد. همین ماده آنگاه از کود کلرید پتاسیم، بیشترین مصرف کود پتاسیم دار است.

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort analbetroadYabancı Dizi İzlemobil ödeme bozdurmamecidiyeköy escortsmm panel