خانه – كفش تابا

به هر حال تقدير اينگونه بود كه من سوای كمترين اطلاعاتي از شهر و كشوري كه مانند کل آن جوانان جوياي كار، آرزوها و روياهايم را آنجا ميديدم وارد يكي از شگفتانگيزترين كلانشهرهاي کفش اسپرت مردانه در تبریز عالم شدم. به طور همزمان شدن اين چندین واقعيت تاريخي، زمان كمنظيري به وجود آورد و موجب شد طي به عبارتی تعدادی سال، سيل جوانان ايراني جوياي كار به سوي سرزمين آفتاب تابان سرازير شود. اين مقطع مصادف است با آخرين سالهاي دهه شصت خورشيدي، زمانيكه اقتصاد ايران سپس از پشتسر گذاشتن هشت سال نزاع خانمانسوز کلیدی عراق، کلیدی چالشهاي سنگيني دست به گريبان بود و وضعيت نامناسب اشتغال براي جوانان جوياي كار، به اشتياق آنان براي كار در بیرون از كشور دامن زده بود. در آخرين سفرم، يك كار از لحاظ بدني طاقت فرسا و خطرناك و سنگين در يك كارگاه آهنگري ایجاد اسكلت ساختمان پيدا كردم. من نیز حدود دو سال سوای ويزا در همان كارگاه مشغول آهنگري و جوشكاري بودم و شرايط نسبتا خوبي داشتم ولي به احترام درخواست مادربزرگم كه عاشقانه دوستش داشتم، آن موقعيت عالی را رها كردم و به ايران بازگشتم كه اما بد هم فقدان زیرا بهطور كاملا اتفاقي وارد دنياي ديگري شدم و شرايط اجتماعي و ماليام تغيير كرد؛ من، خبرنگار شدم. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي اثرات پاشنه هاي گوناگون بر روي دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت تبارک پا و بعد مقايسه پاشنه هاي متعدد کفشهاي گزینه به کار گیری اهمیت يکديگر مي باشد.روش بررسي: طرز مطالعه بصورت تجربي و تعداد تمام نمونه ها را 148 نفر تشکيل مي دادند که همگي آنان زنان مشغول به کار داراي 20-35 سال سن بوده و حداقل به مدت 3 سال متوالي از کفش داراي يک دسته پاشنه به کار گیری مي کردند و در طول روز اکثرا بصورت ايستاده يا در حالا رویکرد رفتن قرار داشته اند.روش گردآوري دیتا ها بدين ترتيب بوده که در آغاز اطلاعاتي از قبيل سن، قد، وزن و دسته کفش مورد به کار گیری در پرسشنامه تصویب شده و بعد مهم تماشا و معاينه عارضه ها و ضايعات متعدد زانو، مچ پا و پاي اشخاص مورد بررسي قرار گرفته و در تراز اخیر دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت پهناور پا حساس به کار گیری از گونيامتر اندازه گيري شده است.يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد که استفاده از کفشهايي دارای پاشنه هاي متعدد در محل کار تغيير محسوسي بر روي بخش اعظم دامنه حرکتي و انعطاف پذيري مفاصل مچ پا و پاي اشخاص ندارد ولي استعمال از کفش داراي پاشنه سه سانتيمتري اختلاف معني داري را در حرکات چرخش روبه داخل مچ پا و خم کردن انگشت تبارک پا نسبت به ساير کفشها نشان دیتا است. قصه اين خانواده برنا به شدت مرا تحت تاثير قرار داد و هرچند از فكر «اونور آب» منصرف نشدم البته مصمم شدم كه دارای احتياط بيشتر به روياي خارج فكر كنم. آن هواپيما را ميشد به اتوبوس سرويس كارگران يك كارخانه تشبيه كرد كه ماموريت داشت ما جوانان «عشق خارج و دلار» را از پايين شهر تهران، يكراست چیره شود به پايتخت يكي از صنعتيترين و پيشرفتهترين قدرتهاي اقتصادي جهان. در آن سالها از لحاظ نمودار جمعيتي، ايران کلیدی ميانگين سني حدود هجده سال يكي از جوانترين كشورهاي جهان به حساب ميآمد. سه سال گذشت و من چندين شغل گوناگون را در ايران تجربه كردم و در اكثر آنان نسبتا چیره بودم ولی «خارج» و درسر داشتن يك تصور، خيال، رويا، توهم يا هر حس ديگر صحیح يا نادرست، مانع از تمركز و تلاش همیشگی روي پيشرفت در كارم شده بود. صندوقهاي تبارک امانت منحصربه‌فرد چمدان كه اصلی سكه كار ميكنند را در محوطه ايستگاه قطار ميديدم البته كار اهمیت آنان را بلد نبودم و ميترسيدم از كسي سوال كنم چون از گویش ژاپني نیز حتي يك كلمه بلد نبودم.

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort analbetroadYabancı Dizi İzlemobil ödeme bozdurmamecidiyeköy escortsmm panel