بهترین قالیشویی زعفرانیه

بهترین قالیشویی زعفرانیه

بهترین قالیشویی زعفرانیه

قالیشویی ها از چندین لحاظ در مقایسه با شست و شوی فرش دستی دارای برتری هستند .

هنگامی که برای شست و شوی فرش از دستگاه های تمام اتوماتیک و مکانیزه پیشرفته استفاده میگردد ، این دستگاه ها

تمامی لزومات را برای نگهداری ، شست و شوی و خشک کردن فرش دارند .

دستگاه های تمام اتوماتیک شست و شوی فرش ،به گونه ای طراحی شده اند که فرش را به بهترین گونه به صاحب آن ها

تحویل بدهند .

البته لازم به ذکر است که این دستگاه های تمام اتوماتیک از قیمت بالایی بر خوردار هستند و تهیه آن ها و افتتاح یک قالی

شویی مدرن نیاز مند سرمایه زیادی است .

هنوز هم قالی شویی های ساده و غیر مدرنی وجود دارند که با استفاده از دست و به روش سنتی فرش ها را می شویند .

قالی شویی های سنتی با استفاده از شست و شوی دستی فرش های تان را می شویند و هزینه کم تری هم از شما در یافت

خواهند کرد .

معایب قالی شویی دستی :

هنگامی که شما از روش سنتی و دستی برای شست و شوی فرش ، به جای شست و شوی اتوماتیک بهره می برید ، از تفاوت

های این دو آگاه می شوید .

این تفاوت در قالی شویی دستی و ماشینی در مراکز قالی شویی خیلی بیش تر احساس می شود .

این تفاوت ها عبارت اند از :

۱. قالی شویی هایی که به روش سنتی

ایندکسر