در دنیای امروز که بیماری قلبی و عروقی رواج بسیاری پیدا کرده است، با بروز درد های گوناگونی که مربوط به تپش قلب و یا درد قفسه سینه می شود، قبل از انجام هر کاری مراجعه و مشاوره قلب و عروق بهترین راه ممکن می  باشد. با ما همراه شوید تا در مورد مراجعه به دکتر تغذیه و مشاوره قلب و عروق بیشتر با شما صحبت کنیم. در ابتدا با مراجعه به این مشاوره ها شما می توانید از انواع درد قفسه سینه و تپش قلب خود آگاه شوید و سپس بهترین راه حل ممکن را این افراد در اختیار شما قرار دهند.

آیا با مشاوره قلب و عروق و دکتر تغذیه می توان به درمان بیماری های قلبی و عروقی پرداخت؟

اما برخی از دردهای قفسه سینه و تپش قلب ارتباط مستقیم با نوع خوردن غذای شما دارد، زمانی که تغذیه خوب و مناسبی نداشته باشید دستگاه گوارش و معده به قلب شما فشار وارد می کند و شما فکر می کنید که قلب شما دچار مشکل شده است که با مراجعه دکتر تغذیه می توانید از درد آن خلاص شوید

دکتز تغذیه و مشاوره قلب و عروق بهترین رژیم غذایی را با توجه به وزن، جنسیت و حتی سن در اختیار شما قرار می دهد و شما با رعایت رژیم مناسب می توانید از این درد و فشارهای ناگهانی رهایی پیدا کنید. شما می توانید از دکتر تغدیه در مورد  خوردن غذا و میوه مناسب و زمان خوردن راهنمایی های لازم را بگیرید.

پس می توان گفت که بهترین راه ممکن و درمان درد قفسه سینه و تپش قلب با مشاوره قلب و عروق و دکتر تغذیه انجام می شود. در صورت مراجعه به مشاوره قلب و عروق  ابتدا نوع درد شما مورد بررسی قرار می گیرد و پس از بررسی های لازم و نوع خوراک شما تغدیه مناسب در کنار ورزش های لازم به شما داده می شود.

پس از گرفتن مشاوره و تغذیه های مناسب و با رعایت کردن آن در فواصل مشخصی که تعیین می شود باید به پزشکان مربوطه مراجعه کنید تا چکاپ های لازم انجام شود و مشخص شود تا درد شما از بین رفته و یا کم شده تا مجدداً مشاوره و تغذیه های دیگر به شما داده شود. دکتر تغذیه با سوال در مورد سابقه بیماری و یا مصرف داروهایی که دارید، بهترین نوع رژیم غذایی را به شما می دهد تا درد شما کاهش و به مرور زمان از بین برود.

منبع: https://www.salameno.com/news/55271641/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%BE%D8%B4-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87